Eklundens Grafiska är nu Miljödiplomerade:

Det är med glädje vi kan meddela att Eklundens Grafiska nu är Miljödiplomerade.
Arbetet som pågått sen början av 2010 har under våren 2013 resulterat i en Miljödiplomering.

Miljödiplomeringen innebär att vi jobbar för att spåren av vår verksamhet skall bli så små som möjligt. En minskad miljöpåverkan går hand i hand med en god ekonomi, i synnerhet på lång sikt. 
För Eklundens Grafiska innebär det att vi ser till papprets
hela livscykel.Läs mer om vår målsättning >>