Ditt tryckeri i Växjö har som målsättning:

# Att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan med fokus på produktion, återvinning och transporter

# Att våra anställda skall utbildas till ett hög miljömedvetenhet och uppmuntras att ta hänsyn till vår miljö

# Att vid val av material för vår produktion sträva efter att alltid välja det mest miljövänliga
# Att styra våra kunder mot de miljövänligaste produktlösningar som vi har att tillgå

# Att bedriva miljöfrågor som en integrerad långsiktig
del av företagets verksamhet

# Att köpa ekologiskt och rättvisemärkta livsmedel så
som mjölkprodukter, kaffe och frukt