Eklundens Grafiskas vattenprojekt:
Vatten - en livsfaktor

Allmänt
Ca 71% av jordens yta består av vatten. De största vattensamlingarna finns i oceanerna där omkring 97% av jordytans vatten finns. Människan består av mellan 55 och 78% vatten beroende på kroppsstorlek.

Färskvatten
Vatten är den kanske absolut viktigaste faktorn för överlevnad var vi än befinner oss i världen. Mängder av människor har så dåligt vatten att de blir sjuka och till och med dör av att dricka det.
Tillgången till färskvatten är starkt kopplad till hur ett samhälle utvecklas både vad det gäller humankapital och ekonomisk tillväxt.

Barn och vatten
I en undersökning säger man att ca 5500 barn om dagen dör av otjänligt vatten, runt jorden.
 

Små insatser gör skillnad
Det går att göra betydande skillnad med förhållandevis små medel. Detta har vi tagit fasta på. Genom insatser från Eklundens Grafiska så har ett enkelt vattenreningsverk blivit uppsatt i en by i Colombia vid Amasonflodens strand genom Ankarstiftelsens försorg.

Ankarstiftelsen är en organisation som bygger skolor och vattenrening på flera ställen i världen. Stiftelsen består av enbart frivilligarbetare. Det finns alltså inga omkostnader för löner. Deras totala omkostnader för administration är under 1%.

Det enkla vattenreningsverket är en svensk uppfinning. Reningen görs genom en sandfilterkonstruktion. Det smutsiga brungula Amazonflodsvattnet filtreras genom flera stationer (se bilder nedan) och kommer ut som rent och drickbart vatten, befriat från de kraftiga bakterier som framkallar diarréer och magsjukdomar.


Klicka för att se några bilder från projektet. >>