Fogmaker

Fogmaker har sen över 10 år ett bra och nära samarbete med Eklundens Grafiska.
I fordonsbranschen där vi verkar sker ofta ändringar med kort framförhållning.
Eklundens har alltid kunnat möta våra krav och önskemål.
Vi ser fram emot ett produktivt samarbete även i framtiden!

Marie

 

KONTAKTUPPGIFTER

Eklundens Grafiska
Sjöuddevägen 14
352 46 Växjö
Tel: 0470-53 24 00

E-post: info@eklundens.se